اوقات شرعی

1:40 مانده تا غروب خورشید
04:54:34 اذان صبح
06:21:07 طلوع خورشید
12:21:48 اذان ظهر
18:20:20 غروب خورشید
18:39:28 اذان مغرب
اوقات به افق :
دات نت نیوک فارسی